Adatvédelem
sensitiv-zalaegerszeg.hu

Adatvédelmi áttekintés

Változások az adatvédelemben

Korábban már Ön is biztosan regisztrált úgy egy weboldalra, hogy az adatvédelmi szabályzatát csak épp hogy átfutotta. Tudjuk, hogy megy ez: el kellene olvasni, de túl hosszú és tele van bonyolult jogi kifejezésekkel. Senkinek sincs ideje erre.

Részben ezek miatt a nehezen értelmezhető szabályzatok miatt is döntött úgy az EU, hogy itt az ideje változtatni. Az új irányelveket megfogalmazó Általános Adatvédelmi Szabályzat (GDPR) 2018. május 25-én fog érvénybe lépni. Ezt követően a vállalatoknak egyértelműbbé, és átláthatóbbá kell tenniük az adatgyűjtéssel és adatfelhasználással kapcsolatos tevékenységüket.

A Sensitiv-Zalaegerszeg.hu-nál úgy véljük, hogy ez egy pozitív változás és sok energiát fordítottunk arra, hogy felkészüljünk rá. Alkalmazásokat, ellenőrzési folyamatokat alakítottunk ki és egy útmutatót is összeállítottunk, ami segít neked megismerni a jogaidat és adataid védelmének beállítási lehetőségeit.

Fontos megjegyezni, hogy nem fogunk új adatokat gyűjteni Önről vagy máshogy kezelni az adatait, mint eddig. Ez a változás annyit jelent  az Ön számára, hogy több információt kap tőlünk az adatai védelmével kapcsolatos jogairól és annak beállítási lehetőségeiről.

Marton Timea egyéni vállalkozó felel azért, hogy adatai biztonságosan legyenek tárolva a Sensitiv-Zalaegerszeg.hu-n, és hogy az új szabályozásnak (GDPR) megfelelően biztosítsa adatai jogszerű felhasználását.

Adatai hordozhatóságához való joga

Adatai más szolgáltatónak való átadásával kapcsolatos jogai

Joga van a nálunk tárolt adatait hordozható formában megkapni, akár más szolgáltatókhoz is átvinni. Ezt adathordozhatóság jogának nevezzük. Ez annyit jelent, hogy az adatok letöltésekor azoknak olyan formátumú fájlban kell megjelenniük, ami ember és számítógép által is értelmezhető. Amikor letölti a
sensitiv-zalaegerszeg.hu fiókjával kapcsolatos tárolt adataidat, a kapott fájlok a kitömörítést követően bármilyen böngészővel, például Chrome, Firefox vagy Safari segítségével olvashatóak lesznek. Abban az esetben, ha adatait átviszi egy másik vállalathoz, akkor az automatikusan olyan formában és struktúrában kerül átadásra, amely számítógép által is olvasható.

Az Önnel kapcsolatos sensitiv-zalaegerszeg.hu adatok másolatát ügyfél szolgálatunkon ügyfél fogadási időben kérheti el.

Attól függően, hogy mennyi ideje használja szolgáltatásunkat, és hogy ez által mennyi adat keletkezett fiókjával kapcsolatban ez hosszabb időt is igénybe vehet. Az adatok összegyűjtésének elkészültéről e-mailben értesítjük. Biztonsági okokból ez csak korlátozott ideig lesz elérhető, ezután új kérésre lesz szükség az adatai újbóli kiadásához.

Hozzáféréshez való joga

Az általános adatvédelmi rendelet (GDPR 16. cikk) értelmében jogosult arra, hogy tájékozódjon, azaz kérésére tőlünk visszajelzést kapjon,
sensitiv-zalaegerszeg.hu fiókjával kapcsolatban, milyen személyes adatait kezeljük, sőt azok másolatát is biztosítanunk kell az Ön számára, ezt nevezik “Az érintett hozzáférési jogának“.

Az ilyen konkrét fiókkal kapcsolatos tájékoztatás során, a kezelt személyes adatairól az alábbi információk is a rendelkezésére bocsátjuk

  • Milyen célból kezeljük?
  • Milyen jogalapon tároljuk?
  • Mennyi ideig tervezzük tárolni?
  • Milyen kategóriába sorolandó adat?
  • Továbbítottuk-e adatait másoknak, ha igen kinek?
Adatai törléséhez való joga

Az Általános Adatvédelmi Rendelet  (GDPR) értelmében bármikor joga van töröltetni a cégek által Önről tárolt adatokat. Ezt nevezik az elfeledtetéshez való jognak.

A sensitiv-zalaegerszeg.hu fiókjával kapcsolatban, ezért is biztosítjuk ezt a lehetőséget, hogy eltávolíthassa a hozzájárulás alapján kezelt személyes adatait (Beállítások/ Személyes adatok) vagy, ha azt szeretné, akár teljes fiókja törlését is kérheti.

Amennyiben a teljes törlés mellett dönt,  törlés elindítását követően fiókjával már nem fogja tudni használni az oldalt.

Fontos megjegyezni, hogy amennyiben a teljes fiókja törölés mellett dönt, előtte az esetleges kiegyenlítetlen megrendeléseket rendeznie kell.

Amennyiben hozzáférési folyamatot (adatai összegyűjtését és letöltését) korábban kérelmezett és az még folyamatban van, akkor fiók törlése esetén nem tudjuk befejezni az adatkiadási folyamatot és az adatai elvesznek.

Az egyes oldalak adatmegőrzési szabályaitól függően akár 30 napig is eltarthat, amíg az összes adat törlésre kerül.

Részletes tájékoztatást az Adatvédelmi tájékoztatóban olvashat.

Sensitiv-Zalaegerszeg.hu és az Ön adatai

Adatai rendszerünkben teljes biztonságban vannak. Folyamataink állandó felülvizsgálatával és fejlesztésével tudunk megfelelni elvárásaidnak.

Íme, néhány példa az általunk gyűjtött adatokkal kapcsolatban:

Az Ön által megadott személyes adatok.

Sensitiv-zalaegerszeg.hu fiók létrehozása során megadott adatai, mint név, cím, telefonszám, stb..
Néhány ezek közül nélkülözhetetlen ahhoz, hogy létre tudjuk hozni fiókját, a többiről pedig eldöntheti, hogy meg akarja-e adni nekünk vagy sem.

Böngészési szokásai.

Amikor oldalainkon böngészik, az oldalak megtekintésével kapcsolatban adatokat rögzítünk, hogy tudjuk mérni az oldalunk látogatottságát és hatékonyságát. Az ilyen adatoknak köszönhetően, auditált forgalom- és közönségméréseket tud végezni a Digitális Közönségmérési Tanács (DKT), így publikusan tudható, hogy országosan mely auditált oldalak a leglátogatottabbak a hazai piacon. Az oldalon megjelenő hirdetések, hatékony kiszolgálása céljából, a hirdető partnereink is gyűjtenek információk, a megjelenő hirdetésekkel, hirdetés kiszolgálásokkal kapcsolatban.

Milyen eszközről használja szolgáltatásunkat?

Ha tudjuk, hogy mobilt, táblagépet vagy asztali böngészőt használ, akkor az eszközöknek megfelelő legjobb felhasználói élményt tudjuk az Ön számár biztosítani.

Hozzáféréshez való joga

Az általános adatvédelmi rendelet (GDPR 16. cikk) értelmében jogosult arra, hogy tájékozódjon, azaz kérésére tőlünk visszajelzést kapjon, Sensitiv-Zalaegerszeg.hu fiókjával kapcsolatban, milyen személyes adatait kezeljük, sőt azok másolatát is biztosítanunk kell az Ön számára, ezt nevezik “Az érintett hozzáférési jogának“.

Az ilyen konkrét fiókkal kapcsolatos tájékoztatás során, a kezelt személyes adatairól az alábbi információk is a rendelkezésére bocsátjuk:

 • Milyen célból kezeljük?
 • Milyen jogalapon tároljuk?
 • Mennyi ideig tervezzük tárolni?
 • Milyen kategóriába sorolandó adat?
 • Továbbítottuk-e adatait másoknak, ha igen kinek?

Hogyan tud élni a hozzáférési jogával, a Sensitiv-Zalaegerszeg.hu fiókjával kapcsolatban?

A Sensitiv-Zalaegerszeg.hu fiókjával kapcsolatos személyes adatairól, folyamatban levő adatkezelésekről, ügyfél-szolgálatunkon kaphat információt.

Attól függően, hogy mennyi ideje használja szolgáltatásunkat, és hogy ezáltal mennyi adat keletkezett fiókjával kapcsolatban ez hosszabb időt is igénybe vehet. Az adatok összegyűjtésének elkészültéről e-mailben értesítjük. Biztonsági okokból ez csak korlátozott ideig lesz elérhető, ezután új kérésre lesz szükség az adatai újbóli kiadásához.

Adatvédelmi beállítások, adatai módosítása

Ezen az oldalon érheti el azokat az információkat, hogy az egyes adatkezelési beállításait, hol és hogyan módosíthatja, szerkesztheti, törölheti:

 

Süti beállítások

Az első látogatást követően, miután hozzájárulását kértük a sütik használatához, az oldalon tudja módosítani a Süti beállításait, bővebb információt az Adatvédelmi tájékoztatónkban, illetve Süti kezelési szabályzatunkban talál.

Ezen felül egyes böngészők beállításaiban is van lehetősége a sütik blokkolására.

A süti fájlok eltávolítási módjára vonatkozó információk megtalálhatók a kiválasztott böngésző “Súgó” lapján.

További információk a süti böngészőkben való kezeléséről, megtalálhatók az alábbi főbb böngésző oldalakon:

A részletes Adatvédelmi Tájékoztató

Hatályos 2018. május 25-től

 1. Bevezetés

A Sensitiv-Zalaegerszeg.hu elkötelezett felhasználói, kliensei, ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja a felhasználók információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Marton Timea egyéni vállalkozó a személyes adatokat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

 • évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról
 • évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről
 • évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
 • évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól
 • évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • 137/2008. (V. 16.) kormányrendelet az idegennyelvtudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatás rendjéről és nyelvvizsga bizonyítványokról
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR)
 1. Adatkezelési alapfogalmak
 2. “személyes adat”:azonosított vagy azonosítható természetes személyre (“érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 3. “adatkezelés”:a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 4. “az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;
 5. “álnevesítés”:a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;
 6. “nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;
 7. “adatkezelő”:az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 8. “címzett”:az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
 9. “harmadik fél”:az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
 10. “az érintett hozzájárulása”:az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 11. “adatvédelmi incidens”:a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;
 12. “vállalkozás”:gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő társaságokat és egyesületeket is.
 13. Adatkezelési alapelvek

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani. Személyes adat akkor kezelhető, ha

 • a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
 • b) azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli

Az érintettet egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:

 • a) felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes;
 • b) pontosak, teljesek és ha szükséges időszerűek;
 • c) tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

 1. Az érintett személy adatainak kezelésével kapcsolatos jogai
 2. Áttekintés

A részünkre adott hozzájárulások visszavonásának jogán kívül Önt a megfelelő törvényi feltételek fennállása esetén az alábbi további jogok illetik meg:

 • az általunk tárolt személyes adataival kapcsolatos tájékoztatáshoz való jog a GDPR 15. cikke alapján
 • a pontatlan adatok helyesbítéséhez vagy a hiányos adatok kiegészítéséhez való jog a GDPR 16. cikke alapján
 • az általunk tárolt adatok törléséhez való a GDPR 17. cikke alapján
 • az adatkezelés korlátozásához való jog a GDPR 18. cikke alapján
 • az adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikke alapján
 • a tiltakozáshoz való jog a GDPR 21. cikke alapján.
 1. Tájékoztatáshoz való jog a GRPD 15. cikke alapján

Ön a GDPR 15. cikk (1) bekezdés alapján kérésre jogosult a személyével kapcsolatban általunk tárolt személyes adatokról térítésmentesen tájékoztatást kapni. Ez elsősorban az alábbiakat jelenti:

 • a személyes adatokkal kapcsolatos adatkezelés céljai
 • az érintett személyes adatok kategóriái
 • azon címzettek, illetve címzettek csoportjai, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják
 • az Önre vonatkozó személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai
 • az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítéséhez, törléséhez való jog, az adatkezelés korlátozásához való jog és az adatkezelés elleni tiltakozáshoz való jog
 • felügyeleti hatóságnál való panaszbenyújtás joga
 • az adatok forrására vonatkozó minden elérhető információ, ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték
 • automatizált döntéshozatal, beleértve a profilalkotást a GDPR 22. cikk (1) és (4) bekezdése szerint, valamint legalább ezekben az esetekben megbízható információk az alkalmazott logikáról és az ilyen adatkezelés érintett személyre vonatkozó jelentőségéről és célzott hatásáról.

Ha személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, Ön jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a GDPR 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról.

 1. Helyesbítéshez való jog a GDPR 16. cikke alapján

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok haladéktalan helyesbítését kérje tőlünk. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 1. Törléshez való jog a GDPR 17. cikke alapján

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatok haladéktalan törlését kérje tőlünk, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték
 • Ön visszavonja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a GDPR 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja
 • Ön a GDPR 21. cikk (1) vagy (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen, és a GDPR 21. cikk (1) bekezdés érvénye esetén nem állnak fenn az Ön érdekeivel szemben elsőbbséget élvező jogos indokok az adatkezelésre
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték
 • személyes adatok törlését jogi kötelezettség teljesítése indokolja
 • a személyes adatok gyűjtésére a GDPR 8. cikk (1) bekezdése szerinti információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Amennyiben nyilvánosságra hoztuk a személyes adatait, és azokat törölni vagyunk kötelesek, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megfelelő lépéseket teszünk annak érdekében, hogy az Ön adatait kezelő harmadik személyeket tájékoztassuk az Ön szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlésére irányuló kéréséről (elfeledtetéshez való jog).

 1. Az adatkezelés korlátozásához való jog a GDPR 18. cikke alapján

Ön jogosult arra, hogy az adatkezelés korlátozását kérje tőlünk, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát
 • az adatkezelés jogellenes, és Ön az adatok törlése helyett azok felhasználásának korlátozását kéri
 • az adatkezelőnek az adatkezelés megjelölt célja miatt nincs többé szüksége a személyes adatokra, de az érintett jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez igényli azokat; vagy
 • Ön a GDPR 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen, azonban még nem került megállapításra, elsőbbséget élveznek-e az adatkezelő jogos indokai az érintett jogos indokaival szemben.
 1. Adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikk alapján

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályoznánk, ha:

 • az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul és
 • az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során Ön jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

 1. Tiltakozáshoz való jog a GDPR 21. cikke alapján

A GDPR 21. cikk (1) bekezdés alapján bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen.

A fenti általános tiltakozási jog, érvényes minden, a jelen adatvédelmi tájékoztatóban ismertetett, GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont szerinti adatkezelési cél esetére. Az üzletszerzési célból történő adatkezeléssel kapcsolatos speciális tiltakozási joggal ellentétben a GDPR értelmében csak abban az esetben vagyunk kötelesek az ilyen általános tiltakozást elfogadni, ha Ön az adatkezeléssel szemben elsőbbséget élvező indokokat nevez meg, ilyen lehet például a potenciális élet- vagy egészségügyi veszély. Ezen túlmenően fennáll annak lehetősége, hogy Ön adatvédelmi tisztviselőjéhez vagy az illetékes felügyeleti hatósághoz forduljon.

 1. A szolgáltató által kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama

Marton Timea egyéni vállalkozó szolgáltatásainak adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket. Felhívjuk a Marton Timea egyén vállalkozó részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

5.1 A Marton Timea által üzemeltetett honlapok látogatóinak adatai

Marton Timea egyéni vállalkozó az alábbi honlapot üzemelteti:

Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a zökkenőmentes kapcsolatkiépítés biztosítása Marton Timea egyéni vállalkozó és a felhasználó között, a honlap kényelmes használatának, működésének ellenőrzése, a rendszerbiztonság- és stabilitás biztosítása, valamint a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.

A kezelt adatok köre: a látogatás dátuma és időpontja, a látogatott és az előzőleg megtekintett oldal címe, operációs rendszer és böngésző típusa, IP cím.

Az adatkezelés jogalapja: Az IP-cím kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja, azaz a Marton Timea e.v. jogos érdeke, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

Az adatkezelés időtartama: a honlap megtekintésétől számított 1 év.

https://www.Sensitiv-Zalaegerszeg.hu címen elérhető portálok HTML kódjai a Marton Timea egyéni vállalkozótól független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaznak. E hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás miatt felhasználói adatokat képesek gyűjteni.

Marton Timea e.v. a www.Sensitiv-Zalaegerszeg.hu weboldal látogatottságának méréséhez és látogatóinak viselkedésének figyeléséhez, statisztikák készítéséhez és hirdetései eredményességéhez Google Analytics, Google Remarketing, AdWords Konverziókövetés, Facebook pixel, és Facebook Remarketing programokat használja.

A hivatkozott programok a felhasználó számítógépén ún. cookie-kat helyeznek el, melyek felhasználói adatokat gyűjtenek. Marton Timea egyéni vállalkozó weboldalára látogatók (Felhasználók) engedélyezik Marton Timea e.v. részére a Google Analytics, Google Remarketing, AdWords Konverziókövetés,Facebook pixel, és Facebook Remarketing programok használatát. Egyben hozzájárulnak felhasználó viselkedésük figyeléséhez, követéséhez és a programok által nyújtott minden szolgáltatások igénybe vételéhez Marton Timeae.v. részére. Mindezek mellett a felhasználónak lehetősége van bármikor a cookie-k adatrögzítését és adattárolást a jövőre vonatkozóan letiltani a lentiek szerint. Tájékoztatjuk felhasználóinkat, hogy a Google Analytics, Google Remarketing, AdWords Konverziókövetés, Facebook pixel, és Facebook Remarketing programok beállításai és használata teljes mértékben megfelelnek az adatvédelmi hatóság követelményeinek.

A Google tájékoztatása szerint a Google Analytics főleg első féltől származó cookie-k segítségével jelenti a webhelyén létrejött látogatói interakciókat. Ezek a cookie-k csak személyazonosításra alkalmatlan információkat rögzítenek. A böngészők nem osztják meg a saját cookie-kat a domainek között. A cookie-ról további információ található a Google Hirdetés és adatvédelem GYIK-ban.

Marton Timea e.v. a Google Analytics programot kampányai eredményességének mérésére használja. A program használatával főként arról szerez információt, hogy hány látogató kereste fel weboldalát, és a látogatók mennyi időt töltöttek a weboldalon. A program felismeri a látogató IP címét, ezért tudja követni, hogy a látogató visszatérő vagy új látogató-e, továbbá követhető, hogy a látogató milyen utat tett meg a weboldalon és hova lépett be.

Marton Timea e.v. a Google Remarketing program használatával a Google Analytics megszokott adatai mellett a DoubleClick cookie adatait is gyűjti. A DoubleClick cookie révén lehet használni a remarketing szolgáltatást, amely elsősorban biztosítja azt, hogy Marton Timea e.v. weboldalára látogatók később szabad Google hirdetési felületeken Marton Timea e.v. hirdetésével találkozzanak. Marton Timea e.v. a Google Remarketing programot igénybe veszi online hirdetéseihez. Hirdetéseit külső szolgáltatók például a Google is megjelenítik internetes webhelyeken. Marton Timea e.v. és külső szolgáltatók, például a Google, saját cookie-kat (például a Google Analytics cookie-jait) és harmadik féltől származó cookie-kat (például a DoubleClick cookie-t) használnak együttesen a felhasználók által a weboldalon tett korábbi látogatások alapján történő tájékozódásra, illetve a hirdetések optimalizálására és megjelenítésére.

A Google AdWords konverziókövetés célja, hogy Marton Timea e.v. mérni tudja az AdWords hirdetések hatékonyságát. Ezt a Felhasználó számítógépén elhelyezett cookie-k segítségével teszi, amely 30 napig létezik, és nem gyűjt személyes adatokat.

Marton Timea e.v. a Facebook remarketing pixelét használja a Facebook-hirdetések hatékonyságának növelésére, ún. remarketing lista építése céljából. Így a Weboldal meglátogatása után külső szolgáltató – például a Facebook – internetes webhelyeken hirdetéseket jeleníthet meg. A remarketing listák nem alkalmasak személyazonosításra. A látogató személyes adatait nem tartalmazzák, kizárólag a böngésző szoftvert azonosítják.

Ha a cookie beállításait szeretné kezelni, vagy letiltani a funkcióról, azt a saját felhasználói számítógépéről megteheti böngészőjében. Ez az opció a böngésző eszköztárától függően található meg a cookie-k/sütik/követési funkciók elhelyezései menüpontban, általában azonban az Eszközök > Beállítások > Adatvédelem beállításai alatt állíthatja be, milyen követési funkciókat engedélyez/tilt le a számítógépén.

Azok a Felhasználók, akik nem szeretnék, hogy a Google Analytics jelentést készítsen a látogatásukról, telepíthetik a Google Analytics letiltó böngészőbővítményt. Ez a kiegészítő arra utasítja a Google Analytics JavaScript-szkriptjeit (ga.js, analytics.js, and dc.js), hogy ne küldjenek látogatási információt a Google számára. Emellett azok a látogatók, akik telepítették a letiltó böngészőbővítményt, a tartalmi kísérletekben sem vesznek részt.

Ha le szeretné tiltani az Analytics webes tevékenységét, keresse fel a Google Analytics letiltó oldalát, és telepítse a bővítményt böngészőjéhez. A bővítmény telepítéséről és eltávolításáról további tájékoztatásért tekintse meg az adott böngészőhöz tartozó súgót.

5.2. Felhasználói adatbázis

Marton Timea e.v. szolgáltatásainak igénybe vételéhez (online bejelentkezés, kapcsolatfelvételi űrlap) a felhasználóknak személyes adatokat kell megadniuk.

5.2.1 Online bejelentkezés

Az adatkezelés célja: az e-mailben bejelentkezők, időpontot kérők számára konzultációs időpont biztosítása. A felhasználó által megadott adatok elengedhetetlenül szükségesek az azonosításhoz, a kapcsolatfelvételhez. Marton Timea egyéni vállalkozó vállalja, hogy 2 munkanapon belül felveszi a kapcsolatot a jelentkezővel a megadott elérhetőségeken.
Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja, az érintett hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.
A kezelt adatok köre: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám
Az adatkezelés időtartama: a jelentkezéstől számított 30 nap
Az adatkezelés nyilvántartási száma:

5.2.2 Hírlevél

Az adatkezelés célja: a feliratkozók számára hírlevél szolgáltatás biztosítása. A hírlevélben a feliratkozók rendszeres tájékoztatást kapnak Marton Timea e.v. aktuális  szolgáltatásairól,  szervezett programjairól. A felhasználó által megadott adatok elengedhetetlenül szükségesek az azonosításhoz, a szolgáltatás biztosításához.
Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja, az érintett hozzájárulása, valamint a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja, Marton Timea e.v. jogos érdeke közvetlen üzletszerzés céljából.
A kezelt adatok köre: teljes név, e-mail cím
Az adatkezelés időtartama: a szolgáltatásról történő leiratkozásig
Az adatkezelés nyilvántartási száma:

A feliratkozás során a felhasználó megadja nevét és e-mail címét, valamint a “Feliratkozom a hírlevélre” jelölőnégyzet bekattintásával jelzi kifejezett szándékát a szolgáltatás igénybe vételére. A feliratkozás után Marton Timea e.v. a megadott e-mail címre egy visszaigazoló levelet küld, amely egy aktiváló linket tartalmaz, melynek lekattintásával válik élessé a feliratkozás.

A megadott adatok módosítását a felhasználó saját maga elvégezheti, ha e-mail címével belép ugyanarra a felületre a www.Sensitiv-Zalaegerszeg.hu oldalon, ahol a feliratkozás is történt.
Amennyiben egy felhasználó a továbbiakban nem kíván több hírlevelet kapni a hírlevélben található „Leiratkozás” linkre kattintva ezt bármikor megteheti. A leiratkozás egyben a felhasználó összes, a hírlevél küldéssel összefüggően tárolt adatának törlését is jelenti. Az adatkezelés a marton.timi24@gmail.com küldött e-mail-el is megszüntethető.

5.2.4  Kapcsolatfelvételi űrlapok

Az adatkezelés célja: a megkereséshez közvetlenül kapcsolható tájékoztatás, általános információadás. A felhasználó által megadott adatok elengedhetetlenül szükségesek az azonosításhoz, a szolgáltatás biztosításához.

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja, az érintett hozzájárulása

A kezelt adatok köre: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám, IP-cím

Az adatkezelés időtartama: 30 nap

 1. Egyéb adatkezelések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, az adatvédelmi biztos illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti az adatkezelőt. Marton Timea egyéni vállalkozó a hatóságok részére,  amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 1. A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

Marton Timea egyéni vállalkozó honlapjait kiszolgáló szervereket a Tárhely.Eu Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye 1144 Budapest Ormánség utca 4.X.em.241.cégjegyzékszáma; 01-09-909968;e-mail címe :gdpr@tarhely_eu biztosítja, melyek az Európai Unió területén belül találhatóak, tűzfalon keresztül védve, folyamatosan monitorozva.

Marton Timea e.v. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 • változatlansága igazolható (adatintegritás);
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Marton Timea e.v. olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Marton Timea egyéni vállalkozó az adatkezelés során megőrzi

 • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

Marton Timea e.v.  informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.
Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a szolgáltató megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

 1. Az adatkezelők adatai, elérhetőségei

Marton Timea egyéni vállalkozó az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásai, valamint az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban együttesen: jogszabályok) kijelenti, hogy a www.Sensitiv-Zalaegerszeg.hu weboldal- és aloldalai tekintetében  adatkezelőként kíván eljárni.

Marton Timea e.v. kijelenti, hogy a www.Sensitiv-Zalaegerszeg.hu weboldal- és aloldalai tekintetében az érintettek számára nyilvános, mindenkor hatályos „Adatkezelési tájékoztató”-ban rögzített szabályozást-, továbbá az abban vállalt kötelezettségeket magára nézve kötelezőnek ismeri el, és szabályozási szándéka valamint magatartása a jogszabályok szellemének történő megfelelést kívánja tükrözni.

 • Az adatkezelő cégneve: Marton Timea egyéni vállalkozó
 • Az adatkezelő székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Stadion út 8. 4/37.
 • Az adatkezelő képviselője: Marton Timea
 • Az adatkezelő- és képviselője elérhetőségére vonatkozó adatok:
  • levélcím: 8900 Zalaegerszeg, Stadion út 8.4/37.
  • telefonszám: +36-30-747-3866
  • e-mailcím: marton.timi24@gmail.com.
 • Az adatkezelő nyilvántartási száma:8378862569
 • Az adatkezelő adószáma: 69891032-1-40

 

 

 1. Jogorvoslati lehetőségek

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve a jogszabályokban elrendelt adatkezelések kivételével  törlését az adatfelvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő feltüntetett elérhetőségein. Az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. Az adatkezelő a személyes adatot törli, ha az érintett kéri, vagy az adatkezelés célja megszűnt, illetve ha az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság a törlésről rendelkezett. A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 30 nap áll az adatkezelő rendelkezésére.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Postacím: 1534 Budapest, Pf.: 834
Telefon: +36 (1) 391-1400
Telefax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Süti (cookie) kezelési szabályzat

Az alábbi süti kezelési szabályzat a https://www.Sensitiv -Zalaegerszeg.hu/adatvedelem oldalon elérhető Adatkezelési Szabályzat részét képezi, a benne szereplő, nagy kezdőbetűs kifejezések az Adatkezelési Szabályzatban szereplő meghatározás szerint értelmezendőek.

Milyen információt gyűjtünk és kezelünk a Felhasználókról?

A Weboldal használata során gyűjtött információk

Eszközinformáció

Amikor a Felhasználó a Weboldalt böngészi vagy az Applikációkat használja, a Társaság információt szerez arról, hogy a Felhasználó milyen telefont, számítógépet vagy egyéb eszközt használ, valamint ezen eszközök modelltípusáról (pl. iPhone 6 vagy Samsung Galaxy Tablet), operációs rendszeréről és eszközazonosítójáról. Információt szerzünk továbbá a használt internet-kapcsolat jellegéről, a mobil szolgáltatóról, a nyelvi beállításokról, a Felhasználó időzónájáról és IP címéről.

Aktivitási (viselkedési) adatok

Amikor a Felhasználó a Weboldalt böngészi vagy az Applikációkat használja, a Társaság követi és rögzíti a Felhasználó ezen tevékenységét. Ez azt jelenti, hogy a Társaság információt szerez arról, hogy a Felhasználó milyen weboldalakat keres fel, mely tartalmakra vagy linkekre kattint, mit olvas el, görget le, illetve mire keres rá. Arról is információt szerzünk, hogy a Felhasználó bejelentkezett-e, és amennyiben igen, milyen időpontban.

Helyadatok

Amikor a Felhasználó a Szolgáltatásokat igénybe veszi, a Társaság információt kap a Felhasználó földrajzi helyzetéről. A helyzetét az IP-cím alapján igyekszünk megbecsülni.

Mi a süti (cookie) és mire használjuk őket?

A Szolgáltatások használata során sütiket (más néven cookie-kat) és hasonló technológiát használunk, amelyek segítségével adatot tárolunk a Felhasználó eszközén. A süti egy kis méretű fájl, amely a Felhasználó gépén kerül elhelyezésre olyan módon, hogy azzal a Társaság által a Weboldalon keresztül működtetett folyamatok kapcsolatba tudnak lépni.

A sütik segítségével a Társaság információhoz jut a Felhasználó beállításairól, használt eszközéről, valamint a sütik segítségével a Társaság azonosítani tudja a Felhasználót a Weboldal felkeresése és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások igénybe vétele során.

Süti beállításokat a böngészőjében tudja megtenni, illetve itt tudja ki és bekapcsolni a sütiket.

A Weboldalon használt sütik listáját csoportosítva ezen oldal végén találja.

A Felhasználó jogai a süti technológiával kapcsolatban:

A Felhasználók a bármikor tudják szabályozni, módosítani: Az Ön hozzájárulásának módosítása gombra kattintva a süti technológia használatával kapcsolatos beállításaikat.

A Felhasználókat megillető egyéb jogosultságok a Adatvédelmi Szabályzat  https://lelekviragstudio.hu/adatvedelem/oldalon tartalmazza.

Milyen célból használunk sütiket?

 

 1. A Szolgáltatások nyújtásához elengedhetetlenül szükséges sütik

Sütik segítségével olyan adatkezelést is végzünk, amely szükséges a Weboldalon nyújtott Szolgáltatások Felhasználók felé történő közvetítéséhez.

Adatkezelés jogalapja: Felhasználó hozzájárulása.

Megőrzési időtartam: Felhasználó leiratkozásáig.

 1. Statisztikai célú sütik kezelése:

Fontos számunkra, hogy tudjuk mi történik az oldalainkon és szolgáltatásainkkal, felhasználóink hogyan használják szolgáltatásainkat. Ebből a célból statisztikai adatokat, beleértve személyes adatokat gyűjtünk az weboldal használata során. Amennyiben nem szeretné, hogy adatait ebből a célból kezeljük, oldalaink láblécében a Süti beállításokra kattintva tudja módosítani.

 1. A felhasználói élmény javítása céljából történő sütikezelés

A Felhasználó alábbi adatait a felhasználói élmény javítása érdekében, valamint a piaci trendek elemzése és a szolgáltatásaink fejlesztése céljából kezeljük. Amennyiben nem szeretné, hogy adatait ebből a célból kezeljük, oldalaink láblécében a Süti beállításokra kattintva tudja módosítani.

 1. Marketing célú és hirdetések személyre szabása céljából kezelt sütik

Annak érdekében is gyűjtünk és kezelünk felhasználói személyes adatot, hogy a Felhasználók részére közölt hirdetéseket személyre szabhassuk valamint marketing sacélú megkeresések, ajánlatok, kampányok személyre szabására használjuk. Amennyiben nem szeretné, hogy adatait ebből a célból kezeljük, oldalaink láblécében a Süti beállításokra kattintva tudja módosítani.

 1. Harmadik féltől származó sütik

Harmadik féltől származó, jellemzően célzott hirdetések kiszolgálását biztosító sütik. Amennyiben nem szeretné, hogy adatait ebből a célból kezeljük, oldalaink láblécében a Süti beállításokra kattintva tudja módosítani.

Elengedhetetlen (6)

Az weboldal működéséhez és a szolgáltatás zavartalan biztosításához  az oldal személyes adatokat tárol a böngésződben. Az ebbe csoportba tartozó sütik használata elengedhetetlen az oldalon, ezeket csak időszakosan tudod törölni.

 1. Az alábbi alkalmazások használata történik az adatforgalomban.

Google Analytics: A Weboldal a látogatottsági adatait Google Inc. által nyújtott Google Analitika („Google Analytics”) web analitikai szolgáltatás keretében méri az Adatkezelő. A Google Analytics főleg belső Cooki e-k alapján állít össze jelentést a Google Analytics-ügyfelek webhelyein tapasztalt felhasználói interakciókról. A Google Analytics Hirdetési-funkciói a Google hirdetési Cooki e-k segítségével aktivizálhatók-például a re marketing-a Google Display Hálózat olyan termékeire vonatkozóan, mind például az AdWords.  Mivel az internet működési elve miatt a web helyek IP-címet használnak, ezért a web helyek tulajdonosai megismerhetik felhasználóik IP-címét még abban az esetben is, ha nem használják a Google Analytics szolgáltatást. A Google Analytics azonban csak azért gyűjti a webhely felhasználóinak IP-címét, hogy megóvja a szolgáltatás biztonságát, illetve,hogy a webhely tulajdonosok képet alkothassanak arról,hogy látogatóik a világ mely tájáról érkeznek(ezt”IP szerinti földrajzi helymeghatározásnak”is nevezik).A Google az adatokat a hagyományos fájlrendszerek vagy adatbázisok helyett teljesítményre optimalizált,kódolt formátumban tárolja. Az adatokat a hozzáférés megnehezítése és a redundancia miatt több fizikai és logisztikai köteten osztja el, hogy így elejét vegye az adatokkal való visszaélésnek. A Google alkalmazásai több kötetre elosztott környezetben futnak. Az egyes ügyfelek adatait nem egyetlen gépen vagy gépcsoporton elkülönítve tartja, hanem a Google összes ügyfelének adatait (ügyfelek, vállalkozások, sőt a Google saját adatait) vegyesen, a Google számos homogén gépéből álló és a Google adatközpontjaiban elhelyezett, megosztott infrastruktúrában szétosztva tárolja. A Google adatvédelmi terveiből bővebb információk itt olvashatók:http://policies.google.com/privacy?hl=hu.Lehetősége van arra is,hogy leiratkozzon a Google Analytics nyomon követéséről a jövőben,amennyiben letölti a Google Analytics Opt-out Browser Addon alkalmazást és azt telepíti a jelenlegi böngészőjéhez: tools.google.com/dlpage/gaoptout.Bővebben:https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu

HotJar: Azért, hogy weboldalainkat ügyfeleink elvárásaihoz tudjuk igazítani a Hotjar Ltd.(www.hotjar.com) rendszerét alkalmazzuk, amellyel az adatok gyűjtése és tárolása marketing és optimalizáció céljára történik. Ezeket az adatokat álnév alatt futó használói profilok készítésére használjuk. Az érintett személy által külön erre vonatkozó hozzájárulása nélkül a gyűjtött adatok nem lesznek alkalmasak arra, hogy a weboldal látogatóját egyénileg azonosíthassa, és nem lesznek összekötve az álnév viselőjének személyes adataival sem. Ezzel összefüggésben az Ön böngészőjének és internetezésre használt eszközének adatai (országa, IP-címe anonimizált, formában, eszköze típusa, képernyőmérete, böngésző típusa, operációs rendszer típusa, meglátogatott oldalak, látogatás ideje) kerül feldolgozásra és tárolásra. Az adatok gyűjtését és tárolását ki tudja kapcsolni saját böngészőjében, melyről bővebb információt a következő linken talál: https//www.hotjar.com/opt-out.

További információért ezekkel a módszerekkel,valamint az egyéb módszerekkel kapcsolatban,amelyeknek megfelelően személyes adatait megoszthatjuk, kérjük olvassa el a teljes adatvédelmi szabályzatot.

A Google Double-Click Floodlight címkéit is használjuk az online reklámtevékenység támogatására és weboldalunk használatának elemzésére. Ezek a címkék nem továbbítanak személyes adatokat a Google Double-Clicknek. Adatainak a Google Double-Click általi kezeléséről és az ezzel kapcsolatos sütik használatáról és letiltásáról további részleteket a Google Double-Click adatvédelmi irányelvében talál: http//support.google.com/adsense/adswer/2839090?hl =en

A Google Re marketinget, a Google hirdetési szolgáltatását is használjuk, melynek segítségével célirányos hirdetéseket jeleníthetünk meg a weboldal korábbi látogatói számára. Ez a funkció az eszközök közötti re marketinget alkalmazza a Google AdWords és a Double-Click alkalmazásával. Ha beleegyezését adta, hogy a Google az Ön webes és böngészési előzményeit a Google fiókjához társítsa, akkor a Google az Ön Google fiókjából és a Google Analyticsböl származó információkat együttesen használja fel a hirdetések testre szabására és az eszközök közötti re marketing célcsoportja adatainak meghatározására.  Google felhasználóként a „saját fiókban”adhatja meg saját hirdetési beállításait és kapcsolhatja ki a személyre szabott hirdetések megjelenítését. A Google általi adatgyűjtést-és felhasználást az alábbi linken elérhető böngésző plug-in letöltésével és telepítésével is megakadályozhatja: https://tools.goougle.com/dlpage/gaoptout?hl=en